Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Orzesze
 

Menu przedmiotowe
SPOSOBY DORĘCZANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
BUDŻET GMINY
OFERTY INWESTYCYJNE
PRZETARGI / ROKOWANIA
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Ogłoszenia o przetargach - Rok 2004
Ogłoszenia o wynikach przetargów - Rok 2004
Informacje ogólne
PRZETARGI DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
REJESTRY I EWIDENCJE
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI
INFORMACJA O STANIE SAMORZĄDU
DŁUG PUBLICZNY
ZAMIERZENIA - PLANY - PROGRAMY - REGULAMINY
POMOC PUBLICZNA
WYBORY
OFERTY PRACY
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
OCHRONA ŚRODOWISKA
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
JĘZYK MIGOWY
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 27.01.2005 RZP 341/29... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/29/2004 na opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach oraz dokumentacji projektowej (...)
 17.12.2004 RZP 341/30... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/30/2004 na przygotowanie, wydawanie i kolportaż "Gazety Orzeskiej’”
 15.12.2004 RZP 341/26... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/26/2004 na budowę kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni ul. Nowej w Orzeszu Zawadzie
 15.11.2004 RZP 341/28... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/28/2004 opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni i zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne dla potrzeb budynku byłego biurowca ZREMB i (...)
 09.11.2004 RZP 341/27... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/27/2004 na modernizację źródła ciepła w budynku Gimnazjum nr 3 w Orzeszu Gardawicach – zabudowa niskoemisyjnej kotłowni na paliwo stałe
 04.11.2004 RZP 341/25... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/25/2004 na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w Orzeszu
 13.10.2004 RZP 341/24... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/24/2004 na zimowe utrzymanie dróg miejskich na terenie miasta Orzesze o łącznej długości ok.108 km
 29.09.2004 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2004r. z zakresu działalności charytatywnej
 17.09.2004 RZP 341/23... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/23/2004 na wykonanie remontu drogi transportu rolniczego w sołectwie Woszczyce
 14.09.2004 RZP 341/22... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/22/2004 na instalację i demontaż opraw oświetlenia ulicznego na istniejących sieciach napowietrznych n/n na terenie miasta Orzesze
 27.08.2004 RZP 341/19... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/19/2004 na modernizację źródła ciepła w budynku SP nr 4 w Orzeszu Jaśkowicach – zabudowa niskoemisyjnej kotłowni na paliwo stałe
 06.08.2004 RZP 341/18... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/18/2004 na przebudowę ul.Uroczej w Orzeszu Woszczycach wraz z odwodnieniem pasa drogowego
 05.08.2004 RZP 341/17... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/17/2004 na wykonanie remontu cześci nawierzchni ul. Zacisze w Orzeszu - Zawiści
 02.08.2004 RZP 341/16... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/16/2004 na sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze
 21.07.2004 RZP 341/15... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/15/2004 na budowę boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści
 07.07.2004 RZP 341/14... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/14/2004 na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Orzesze
 23.06.2004 RZP 341/11... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/11/2004 na dokonanie podziałów nieruchomości
 22.06.2004 RZP 341/10... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/10/2004 na inwentaryzację powykonawczą sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami etap III zadanie 2 w Orzeszu - Śródmieściu
 16.06.2004 RZP 341/12... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/12/2004 na wykonanie na wykonanie remontu części nawierzchni ul. Przyjaźni w Orzeszu-Zazdrości
 20.05.2004 RZP 341/9/... Ogłoszenie o wyniku przetargu nr RZP 341/9/2004 na dostawę oraz montaż elementów i usługi związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania dróg gminnych na terenie miasta Orzesze

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2757
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia