Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Orzesze
 

Menu przedmiotowe
SPOSOBY DORĘCZANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
BUDŻET GMINY
OFERTY INWESTYCYJNE
PRZETARGI / ROKOWANIA
PRZETARGI DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
REJESTRY I EWIDENCJE
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
Wydział Komunalny
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Rozwoju Miasta
Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych
Referat Finansowy ds. Budżetowych
Referat Świadczeń Rodzinnych
Urząd Stanu Cywilnego
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych Orzesze
Referat ds. Pracowniczych, Zabezpieczenia Technicznego Urzędu oraz Spraw Społecznych
Referat ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz ZK
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI
INFORMACJA O STANIE SAMORZĄDU
DŁUG PUBLICZNY
ZAMIERZENIA - PLANY - PROGRAMY - REGULAMINY
POMOC PUBLICZNA
WYBORY
OFERTY PRACY
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
OCHRONA ŚRODOWISKA
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
JĘZYK MIGOWY
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 25.03.2013 Wydanie zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
 25.03.2013 Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
 25.03.2013 Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
 25.03.2013 Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody)
 25.03.2013 Zgłoszenie (rejestracja) zgonu
 18.03.2013 Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
 18.03.2013 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)
 18.03.2013 Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
 18.03.2013 Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 18.03.2013 Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.
 18.03.2013 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
 18.03.2013 Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca
 18.03.2013 Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka
 18.03.2013 Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
 18.03.2013 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 18.03.2013 Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 18.03.2013 Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 18.03.2013 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
 18.03.2013 Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego
 18.03.2013 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 7354
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia