Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Orzesze
 

Menu przedmiotowe
SPOSOBY DORĘCZANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
BUDŻET GMINY
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
OFERTY INWESTYCYJNE
PRZETARGI / ROKOWANIA
PRZETARGI DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
REJESTRY I EWIDENCJE
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI
INFORMACJA O STANIE SAMORZĄDU
DŁUG PUBLICZNY
ZAMIERZENIA - PLANY - PROGRAMY - REGULAMINY
POMOC PUBLICZNA
WYBORY
OFERTY PRACY
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
OCHRONA ŚRODOWISKA
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
JĘZYK MIGOWY
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 17.01.2013 4100/IV/5/... Opinia RIO o omożliwości sfinansowania deficytu w kwocie 126.969 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok Miasta Orzesze
 05.12.2012 4100/IV/19... Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2026
 05.12.2012 4100/IV/19... Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem.
 29.10.2012 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za III kwartał 2012 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2012 r.
 07.09.2012 4100/IV/14... Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto Orzesze długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.350.000 zł. na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredyt
 07.09.2012 4100/IV/14... Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Orzesze informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
 16.08.2012 4100/IV/13... Opinia RIO o możliwości spłaty przez miasto Orzesze pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1.069.917 na realizację zadania - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1..."
 31.07.2012 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za II kwartał 2012 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2012 r.
 30.05.2012 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za 2011r.
 30.04.2012 4100/IV/92... Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
 30.04.2012 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za I kwartał 2012 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2012 r.
 09.03.2012 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za IV kwartał 2011r
 31.01.2012 Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2011 r.
 13.01.2012 4100/IV/7/... Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Orzesze, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
 13.01.2012 4100/IV/6/... Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytuw kwocie 4.699.539 zł. przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012 rok Miasta Orzesze
 16.12.2011 4100/V/212... Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2026.
 16.12.2011 4100/V/211... Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 4.452.730 zł. przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta Orzesze.
 16.12.2011 4100/V/210... Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 28.10.2011 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za III kwartał 2011 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2011 r.
 22.07.2011 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za II kwartał 2011 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2011 r.

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 21961
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia