Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Orzesze
 

Menu przedmiotowe
SPOSOBY DORĘCZANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
BUDŻET GMINY
OFERTY INWESTYCYJNE
PRZETARGI / ROKOWANIA
PRZETARGI DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
REJESTRY I EWIDENCJE
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
Wydział Komunalny
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Rozwoju Miasta
Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych
Referat Finansowy ds. Budżetowych
Referat Świadczeń Rodzinnych
Urząd Stanu Cywilnego
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych Orzesze
Referat ds. Pracowniczych, Zabezpieczenia Technicznego Urzędu oraz Spraw Społecznych
Referat ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz ZK
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI
INFORMACJA O STANIE SAMORZĄDU
DŁUG PUBLICZNY
ZAMIERZENIA - PLANY - PROGRAMY - REGULAMINY
POMOC PUBLICZNA
WYBORY
OFERTY PRACY
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
OCHRONA ŚRODOWISKA
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
JĘZYK MIGOWY
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 13.11.2013 Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
 28.06.2013 Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego
 28.06.2013 Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 28.06.2013 Wpisanie obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do rejestru wyborców
 28.06.2013 Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców
 28.06.2013 Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 28.06.2013 Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 28.06.2013 Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta
 28.06.2013 Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 28.06.2013 Udostępnienie spisu wyborców
 28.06.2013 Udostępnienie rejestru wyborców
 28.06.2013 Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
 28.06.2013 Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
 28.06.2013 Głosowanie przez wyborców niepełnosprawnych przy użyciu nakładek sporządzonych w alfabecie Braill
 28.06.2013 Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych
 28.06.2013 Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego
 28.06.2013 Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych
 28.06.2013 Wydanie zaświadczenia z akt meldunkowych
 28.06.2013 Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych
 28.06.2013 Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z poza granicy

«       1   2   3         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 7273
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia