Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Orzesze
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
06.06.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
03.06.2014
Dodanie podkatalogu XLV Sesja z dnia 29 maja 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
29.04.2014
Zmiana nazwy katalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa XLIV Sesja z dnia 24 kwietnia 2014r. )
Dodanie podkatalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
02.04.2014
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne/z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 02.04.2014 do 08.04.2014
 
07.04.2014
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr XLII/14 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze w dniu 27 lutego 2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/465/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
04.04.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie: „Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na niskoemisyjną kotłownię opalaną węglem przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Orzeszu Zgoń”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
03.04.2014
Dotyczy dokumentu: Rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Usługi Transportowe Jucha Krystian
Dotyczy dokumentu: Rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych-Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. Pyskowice Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 
02.04.2014
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul. W. Łokietka i Kazimierza Wielkiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/479/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/478/14 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/477/14 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/476/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/475/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/474/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/473/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/472/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/471/14 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku zaplecza socjalno-szatniowego położonego na działce nr 78 w Orzeszu ul.Długosza 60 na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/470/14 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym w Orzeszu ul.Katowicka 2/1
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/469/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/468/14 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/467/14 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/327/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/466/14 w sprawie funduszu sołeckiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/465/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIII/464/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia