Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Orzesze
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
06.06.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
03.06.2014
Dodanie podkatalogu XLV Sesja z dnia 29 maja 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
29.04.2014
Zmiana nazwy katalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa XLIV Sesja z dnia 24 kwietnia 2014r. )
Dodanie podkatalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
02.04.2014
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne/z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 18.02.2014 do 24.02.2014
 
24.02.2014
Dotyczy dokumentu: Konsultacje Nr 3/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultacje Nr 3/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Projekt uchwały
Dotyczy dokumentu: Konsultacje Nr 3/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Projekt uchwały 2"
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzesze
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek o korzystanie z przystanków"
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzesze
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek o korzystanie z przystanków
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
21.02.2014
Dotyczy dokumentu: Opinia w sprawie projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg publicznych gminnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opinia w sprawie projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg publicznych gminnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opinia w sprawie projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg publicznych gminnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "wniosek_o_zaopiniowanie.doc"
Dotyczy dokumentu: Opinia w sprawie projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg publicznych gminnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dróg publicznych gminnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dróg publicznych gminnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "wniosek - zajęcie pasa.DOC"
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dróg publicznych gminnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dróg publicznych gminnych
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik wniosek o zajęcie pasa drogowego -
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "wniosek- umieszcz.urządzeń.doc"
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik wniosek- umieszcz.urządzeń.doc
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "wniosek- umieszcz.urządzeń.doc"
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek o zajęcie pasa drogowego
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym dróg publicznych gminnych obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Działalność gospodarcza
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym dróg publicznych gminnych obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym dróg publicznych gminnych obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "reklama- wniosek.doc"
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym dróg publicznych gminnych obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (...)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik wniosek o zajęcie pasa drogowego -
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
20.02.2014
Dotyczy dokumentu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr Obowiązujacych Planow Miejscowych dla Miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
19.02.2014
Dotyczy dokumentu: Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym służbę wojskową
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ustalenie i wypłacenie świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
 
18.02.2014
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia XLII Sesji Rady Miejskiej Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia