Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Orzesze
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
06.06.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
03.06.2014
Dodanie podkatalogu XLV Sesja z dnia 29 maja 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
29.04.2014
Zmiana nazwy katalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa XLIV Sesja z dnia 24 kwietnia 2014r. )
Dodanie podkatalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
02.04.2014
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne/z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 04.02.2014 do 10.02.2014
 
10.02.2014
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
 
07.02.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrze Miasta Orzesze w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach oraz w Orzeszu – Zazdrości
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrze Miasta Orzesze w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach oraz w Orzeszu – Zazdrości
Treść zmiany:
  Dodanie protokołu z dyskusji publicznej
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrze Miasta Orzesze w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach oraz w Orzeszu – Zazdrości
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół z dyskusji publicznej"
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
06.02.2014
Dotyczy dokumentu: Rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - Tonsmeier Południe Sp. z o.o."
Dotyczy dokumentu: Rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Dotyczy dokumentu: ZGKiM Orzesze - Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu, etap XII ... zadanie 2”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
05.02.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Orzesze”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: "Poszukiwanie i rozpoznawanie metanu z pokładów węgla [...]".
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
04.02.2014
Dotyczy dokumentu: Specjalista w wymiarze 5/8 etatu - Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu

«       ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia