Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Orzesze
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
06.06.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
03.06.2014
Dodanie podkatalogu XLV Sesja z dnia 29 maja 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
29.04.2014
Zmiana nazwy katalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa XLIV Sesja z dnia 24 kwietnia 2014r. )
Dodanie podkatalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
02.04.2014
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne/z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 28.05.2014 do 03.06.2014
 
03.06.2014
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/512/14 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/511/14 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgoń
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/510/14 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zazdrość
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/509/14 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawiść
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/508/14 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Woszczyce
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/507/14 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mościska
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/506/14 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Królówka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/505/14 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gardawice
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/504/14 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/503/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/502/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/501/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/500/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/499/14 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/498/14 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/497/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/496/14 w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Orzesze przedstawionej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu na okres od...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/495/14 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/494/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/493/14 w sprawie zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego za 2013r. - Samorządowej Instytucji Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/492/14 w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2013r. - Samorządowej Instytucji Kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/491/14 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Orzesze za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLV/490/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Orzesze za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
02.06.2014
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
31.05.2014
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 191/2013 BM Orzesze z dnia 31.12.2013 r. w sprawie zmiany zapisu w Regulaminie Straży Miejskiej w Orzeszu
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 189/2013 BM Orzesze z dnia 31.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Orzesze i Jednostkach Organizacyjnych Gminy planu audytu wewnętrznego na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 191/2013 BM Orzesze z dnia 31.12.2013 r. w sprawie zmiany zapisu w Regulaminie Straży Miejskiej w Orzeszu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 183/2013 BM Orzesze z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
30.05.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie II - go otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2014
Treść zmiany:
  Zmiana numeru dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie II - go otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2014
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - Orzesze ul. Dolna
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie II - go otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
29.05.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadnie: Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia