Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Orzesze
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
06.06.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
03.06.2014
Dodanie podkatalogu XLV Sesja z dnia 29 maja 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
29.04.2014
Zmiana nazwy katalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa XLIV Sesja z dnia 24 kwietnia 2014r. )
Dodanie podkatalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
02.04.2014
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne/z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 17.12.2013 do 23.12.2013
 
23.12.2013
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadnie: „Świadczenie usług pocztowych w roku 2014”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadnie: „Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rejestr działalności regulowanej w zakrsie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Usługi Transportowe Jucha Krystian.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Usługi Transportowe Jucha Krystian"
 
20.12.2013
Dotyczy dokumentu: ZGKiM ORZESZE - ogłoszenie dotyczące przetrgu nieograniczonego na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu, etap XII ... zadanie 2
Treść zmiany:
  Dodanie daty ważności dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZGKiM ORZESZE - ogłoszenie dotyczące przetrgu nieograniczonego na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu, etap XII ... zadanie 2
Treść zmiany:
  Dodanie załącznika dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZGKiM ORZESZE - ogłoszenie dotyczące przetrgu nieograniczonego na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu, etap XII ... zadanie 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
19.12.2013
Dotyczy dokumentu: MOPS Orzesze - ogłoszenie o zawarciu umowy na zadnie: "Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Orzesze na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie: „Świadczenie usług pocztowych w roku 2014”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadnie: „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Orzesze oraz jednostek organizacyjnych Gminy Orzesze”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr XXXIX/13 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze w dniu 21 listopada 2013r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
18.12.2013
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/435/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
17.12.2013
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/443/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/442/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na finansowanie zadania własnego na 2014 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/441/13 w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/277/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/440/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/439/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/438/13 w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/437/13 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2014 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/436/13 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/435/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Program współpracy na 2014 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie I-go otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia