Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Orzesze
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
06.06.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
03.06.2014
Dodanie podkatalogu XLV Sesja z dnia 29 maja 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
29.04.2014
Zmiana nazwy katalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa XLIV Sesja z dnia 24 kwietnia 2014r. )
Dodanie podkatalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
02.04.2014
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne/z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 10.12.2013 do 16.12.2013
 
16.12.2013
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/443/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/442/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na finansowanie zadania własnego na 2014 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/441/13 w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/277/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/440/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/439/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/438/13 w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/437/13 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2014 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/436/13 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XL/435/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Program współpracy na 2014 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie I-go otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
13.12.2013
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Świadczenie usług pocztowych w roku 2014”
Treść zmiany:
  Dodanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Świadczenie usług pocztowych w roku 2014”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Świadczenie usług pocztowych w roku 2014”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: Młodszy Referent w Referacie Finansowym ds. Budżetowych
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Młodszy Referent w Referacie Finansowym ds. Budżetowych
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Młodszy Referent w Referacie Finansowym ds. Budżetowych
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Młodszy Referent w Wydziale Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
 
12.12.2013
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 128/2012 BM Orzesze z dnia 19.10.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 142/09 z dnia 31 grudnia 2009r dotyczącego wprowadzenia do stosowania wewnętrznej...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Umowa o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego 2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oferta wykonania zadania publicznego 2013 - druk
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 2013 - druk
Treść zmiany:
  Dodanie załącznika PDF do dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 2013 - druk
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sprawozdanie z zadania publicznego"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2013
Treść zmiany:
  Aktualizacja załącznika
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 2013 - druk
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
11.12.2013
Dotyczy dokumentu: MOPS ORZESZE - ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług spec. dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Orzesze na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie: „Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadnie: „Bieżące aktualizowanie i serwisowanie systemów informatycznych w 2014r.”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
10.12.2013
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sekretarz Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu

«       ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia