Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Orzesze
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
06.06.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
03.06.2014
Dodanie podkatalogu XLV Sesja z dnia 29 maja 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
29.04.2014
Zmiana nazwy katalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa XLIV Sesja z dnia 24 kwietnia 2014r. )
Dodanie podkatalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
02.04.2014
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne/z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 12.11.2013 do 18.11.2013
 
18.11.2013
Dotyczy dokumentu: Wyniki Nr 5/2013 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2014 r., zmiany Uchwały Nr XV/128/11 oraz programu współpracy Gminy Orzesze z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 142/2013 BM Orzesze z dnia 29.10.2013 r. w sprawie przygotowania do okresu zimowego oraz przeprowadzenia Akcji Zima 2013/2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 141/2013 BM Orzesze z dnia 24.10.2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 140/2013 BM Orzesze z dnia 24.10.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 139/2013 BM Orzesze z dnia 24.10.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 138/2013 BM Orzesze z dnia 24.10.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr 3/2013 z dnia 2 stycznia 2013r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2013 r
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 137/2013 BM Orzesze z dnia 24.10.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 136/2013 BM Orzesze z dnia 14.10.2013 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 135/2013 BM Orzesze z dnia 14.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej i wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika w Referacie ds. Promocji..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 134/2013 BM Orzesze z dnia 14.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej i wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika w Referacie Świadczeń...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 133/2013 BM Orzesze z dnia 14.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej i wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika w Wydziale Komunalnym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 132/2013 BM Orzesze z dnia 14.10.2013 r. w sprawie zmiany jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na 2013 rok dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 131/2013 BM Orzesze z dnia 10.10.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 130/2013 BM Orzesze z dnia 10.10.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr 3/2013 z dnia 2 stycznia 2013r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2013 r
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 129/2013 BM Orzesze z dnia 10.10.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 128/2013 BM Orzesze z dnia 26.09.2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Orzesze do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 127/2013 BM Orzesze z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 126/2013 BM Orzesze z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 125/2013 BM Orzesze z dnia 260.09.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr 3/2013 z dnia 2 stycznia 2013r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 124/2013 BM Orzesze z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 123/2013 BM Orzesze z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 122/2013 BM Orzesze z dnia 26.09.2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 121/2013 BM Orzesze z dnia 23.09.2013 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej oraz ich przeklasyfikowania i wybrakowania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
15.11.2013
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 120/2013 BM Orzesze z dnia 20.09.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 119/2013 BM Orzesze z dnia 12.09.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr 3/2013 z dnia 2 stycznia 2013r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2013 r
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 118/2013 BM Orzesze z dnia 12.09.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 117/2013 BM Orzesze z dnia 06.09.2013 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 116/2013 BM Orzesze z dnia 06.09.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorzadu terytorialnego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 115/2013 BM Orzesze z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/10 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 16.02.2010 r. w sprawie: zasad wydatkowania środków finansowych w...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 114/2013 BM Orzesze z dnia 29.08.2013 r. w sprawie podziału zadań w nowotworzonym oddziale przedszkolnym w Przedszkolu nr 6 im. Zdrowe Jagódki w Orzeszu – Zawiści
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 113/2013 BM Orzesze z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 112/2013 BM Orzesze z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr 3/2013 z dnia 2 stycznia 2013r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 111/2013 BM Orzesze z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 110/2013 BM Orzesze z dnia 20.08.2013 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 109/2013 BM Orzesze z dnia 20.08.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Orzeszu – Gardawicach od roku...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 108/2013 BM Orzesze z dnia 14.08.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
14.11.2013
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 101/2013 BM Orzesze z dnia 07.08.2013 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją operacji pn. „Budowa targowiska w Orzeszu” umowa...
Treść zmiany:
  Formatowanie dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 107/2013 BM Orzesze z dnia 14.08.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr 3/2013 z dnia 2 stycznia 2013r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2013 r
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 106/2013 BM Orzesze z dnia 14.08.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 105/2013 BM Orzesze z dnia 13.08.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 104/2013 BM Orzesze z dnia 07.08.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr 3/2013 z dnia 2 stycznia 2013r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2013 r
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 103/2013 BM Orzesze z dnia 09.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 102/2013 BM Orzesze z dnia 07.08.2013 r. w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz procedur kontroli finansowej dotyczących realizacji operacji pn. „Budowa...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 101/2013 BM Orzesze z dnia 07.08.2013 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją operacji pn. „Budowa targowiska w Orzeszu” umowa...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Telefony alarmowe
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe
Treść zmiany:
  Aktualizacja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
13.11.2013
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia XXXIX Sesji Rady Miejskiej Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
12.11.2013
Dotyczy dokumentu: Sekretarz Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Dodanie informacji o osobie podpisującej
Dotyczy dokumentu: Sekretarz Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych pracownika na stanowisku urzędniczym lub kierowniczym stanowisku urzędniczym"
Dotyczy dokumentu: Sekretarz Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach oraz w Orzeszu – Zazdrość
Treść zmiany:
  dodanie załącznika
Dotyczy dokumentu: OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach oraz w Orzeszu – Zazdrość
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Druk uwagi do wyłożenia publicznego"

«       ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia