Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Orzesze
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
06.06.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
03.06.2014
Dodanie podkatalogu XLV Sesja z dnia 29 maja 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
29.04.2014
Zmiana nazwy katalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa XLIV Sesja z dnia 24 kwietnia 2014r. )
Dodanie podkatalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
02.04.2014
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne/z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 07.05.2014 do 13.05.2014
 
13.05.2014
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 190/2013 BM Orzesze z dnia 31.12.2013 r. w sprawie ustalenia zasad wysyłania upomnień właścicielom nieruchomości z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 188/2013 BM Orzesze z dnia 31.12.2013 r. w sprawie ustalenia współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu w roku 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 187/2013 BM Orzesze z dnia 31.12.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia instrukcji sporządzania...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 186/2013 BM Orzesze z dnia 31.12.2013 r zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 165/10 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie dotyczącego wprowadzenia dokumentacji przyjętych...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 185/2013 BM Orzesze z dnia 31.12.2013 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 184/2013 BM Orzesze z dnia 31.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2014rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 182/2013 BM Orzesze z dnia 30.12.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 181/2013 BM Orzesze z dnia 30.12.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 180/2013 BM Orzesze z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr 3/2013 z dnia 2 stycznia 2013r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 179/2013 BM Orzesze z dnia 30.12.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 178/2013 BM Orzesze z dnia 27.12.2013 r. w sprawie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 177/2013 BM Orzesze z dnia 23.12.2013 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 176/2013 BM Orzesze z dnia 16.12.2013 r. w sprawie Procedury wyłonienia wykonawcy przy udzielaniu zamówienia publicznego w ramach projektu „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 175/2013 BM Orzesze z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: sposobu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Orzesze za udział w działaniu ratowniczym..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 174/2013 BM Orzesze z dnia 16.12.2013 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
12.05.2014
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne Nr 3/2014 o charakterze lokalnym w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze lokalnym z mieszkańcami Gminy Orzesze w przedmiocie nadania nowego Statutu...
Treść zmiany:
  Dodanie daty ważności dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne Nr 3/2014 o charakterze lokalnym w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze lokalnym z mieszkańcami Gminy Orzesze w przedmiocie nadania nowego Statutu...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rejestr Obowiązujacych Planow Miejscowych dla Miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
09.05.2014
Dotyczy dokumentu: Rejestr Obowiązujacych Planow Miejscowych dla Miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr Obowiązujacych Planow Miejscowych dla Miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr Obowiązujacych Planow Miejscowych dla Miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: "Budowa nowego wydziału produkcyjnego[...]".
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
08.05.2014
Dotyczy dokumentu: Szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Gardawice i Zazdrość
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rejestr Obowiązujacych Planow Miejscowych dla Miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr Obowiązujacych Planow Miejscowych dla Miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu: dodania zał graficznego
Dotyczy dokumentu: Rejestr Obowiązujacych Planow Miejscowych dla Miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia