Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Orzesze
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
06.06.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rok 2014 Menu przedmiotowego
03.06.2014
Dodanie podkatalogu XLV Sesja z dnia 29 maja 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
29.04.2014
Zmiana nazwy katalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa XLIV Sesja z dnia 24 kwietnia 2014r. )
Dodanie podkatalogu XLIV Sesja 24 kwietnia 2014r. do katalogu Rok 2014 w menu przedmiotowym
02.04.2014
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z konsultacje z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne oraz z organizacjami pozarządowymi)
Zmiana nazwy katalogu Konsultacje społeczne/z organizacjami pozarządowymi w menu podmiotowym (nowa nazwa Konsultacje społeczne /z organizacjami pozarządowymi)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 23.04.2014 do 29.04.2014
 
29.04.2014
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr XLIII/14 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze w dniu 27 marca 2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadnie: „Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na niskoemisyjną kotłownię opalaną węglem przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Orzeszu Zgoń”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat dotyczący posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIV/489/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIV/488/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIV/487/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIV/486/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIV/485/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze lokalnym dotyczących nadania nowego statutu Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIV/484/14 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXIX/427/13 z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIV/483/14 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w formie inkasa, powołania inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIV/482/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadnie: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bukowej w Orzeszu-Zazdrości”
Treść zmiany:
  Zmiana położenia dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XLIV/481/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
28.04.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie mi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne Nr 2/2014 o charakterze lokalnym w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Poprawa nazwy szkoły w par. 2
Dotyczy dokumentu: Rejestr Obowiązujacych Planow Miejscowych dla Miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr Obowiązujacych Planow Miejscowych dla Miasta Orzesze
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu - dodanie numeru uchwały nowego planu
 
25.04.2014
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne Nr 2/2014 o charakterze lokalnym w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Orzesze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. Wiosny Ludów - działka nr 855/2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. Jasnej - działka nr 1161/244
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia